Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Myślibórz, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto i Gmina Myślibórz.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31, styczeń 2017 13:50 Administrator